Beste boilies bevatten veel olie en worden in grote hoeveelheden door vissers op meren gebruikt.Dit is slecht nieuw voor karpers omdat dit hun vermogen om energie op te wekken en opgeslagen vetten en glycogeen in en rond de belangrijkste organen te verbranden verstoort en de triglyceriden in het bloed en cholesterol in het lichaam nadelig. Hoge olie-effecten produceren vitamine E-tekort en aangezien dit een zeer krachtige antioxidant is, vermindert dit het immuunsysteem en andere rollen en functies bij karpers.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2beste-boilies.jpg

Vette lever is slechts één symptoom van overmatig gebruik van zalmachtigen en heilbotkorrels door de kuddes vissers die deze gebruiken in spod- en PVA-productmengsels en als andere vormen van gratis aas. Het is waanzinnig hoeveel karpers vergrote levers hebben die een bobbel in hun zij vormen, die zoveel vissers gewoon negeren zonder te beseffen dat ze de gezondheid van de vissen schaden door dergelijke pellets te gebruiken! De beste effecten van boilies tellen allemaal op en vertragen in feite het vissen, vooral in de latere herfst, winter en lente, omdat het buitensporige en onwetende gebruik van de beste boilies door de massa simpelweg betekent dat zoveel olie wordt omgezet en opgeslagen voor vitale energie, dat Buiten de optimale watertemperaturen voor het voeren van karpers is weinig voer nodig.